Henriksson ja Himmanen: Kestävä energia luo hyvinvointia

15.03.2023 klo 20:00
Suomen ruotsalainen kansanpuolue julkisti tänään energiapoliittisen ohjelmansa. Ohjelman esitteli RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja Heidi Himmanen, joka johti ohjelman valmistelutyöryhmää.

– Haluamme, että Suomessa on helppo elää kestävästi ja fossiilivapaasti. Meidän on vauhditettava vihreää siirtymää ja varmistettava riittävä sähkön- ja lämmönsaanti kohtuuhintaan. Tämän voimme saavuttaa kehittämällä kestävän energiajärjestelmän, joka perustuu monipuolisiin, fossiilittomiin ja uusiutuviin energiaratkaisuihin, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

– Kestävä energia luo hyvinvointia. Tämä on keskeinen viestimme. Samalla kun torjumme ilmastonmuutosta, meidän on turvattava Suomen kilpailukyky. Haluamme, että Suomi on maa, johon halutaan investoida ja yksi edellytys tälle on, että voimme tarjota laajan valikoiman kestävästi tuotettua energiaa. On tärkeää, että tavoitteemme ovat pitkäjänteisiä ja että lyhyen aikavälin poliittiset päätökset eivät häiritse investointeja, Henriksson sanoo.

– Tällä tavalla me luomme työpaikkoja, vientituloja ja hyvinvointia meille kaikille.

RKP haluaa, että Suomi on globaalisti johtava energia-alan uusien teknologiaratkaisujen tarjoaja.

– On tärkeää, että panostamme koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin, jotka edistävät vientiä ja kestävämpää maailmaa. Meidän on edistettävä kehitystyötä liittyen esimerkiksi uuden energian varastointiteknologiaan, energiatehokkaisiin ratkaisuihin, synteettisiin polttoaineisiin ja kotimaisiin biopolttoaineisiin, Heidi Himmanen sanoo.

Kansainvälistä yhteistyötä on jatkettava, Henriksson painottaa.

– Turvallisuuspoliittiset muutokset lähialueillamme ovat osoittaneet, kuinka tärkeää on lisätä omavaraisuusastetta energiantuotannossa ja panostaa huoltovarmuuteen. Samalla tiedämme, ettemme voi torjua ilmastonmuutosta ja vauhdittaa vihreää siirtymää yksin, vaan tarvitsemme jatkuvaa vahvaa yhteistyötä sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä että EU:ssa, Henriksson sanoo.

– Energiapolitiikkamme tulee kannustaa Suomea hyödyntämään fossiilittoman energiantuotannon koko potentiaalia. Ohjelmassamme esittelemme RKP:n vision siitä, miten voimme saavuttaa kestävän, luotettavan ja kilpailukykyisen energiasektorin, Himmanen sanoo.

Bloggen
Eduskunta SFP RKP