Sagt & skrivet

Demokratifrämjande i Mongoliet

Senaste veckoslut besökte jag Mongoliets huvudstad Ulan Bator för att som Finlands representant delta i en internationell demokratikonferens för parlamentariker och ministrar. Mongoliet är ett spännande land, med en befolkning på 2,9 miljoner, varav närmare hälften bor i huvudstaden. Landet har en förunderlig natur med allt från höga berg, milslånga stäpper, skog och Gobi öknen längst i söder. Läs mera »
05.05.2013 kl. 15:17

Demokratifrämjande på agendan i Mongoliet

Demokrati är något vi idag tar för givet i Finland. Det är en sak vi skall vara både stolta och glada över. Vi var det första land i världen med fullständiga politiska rättigheter för kvinnor. År 1906 infördes både kvinnlig rösträtt och valbarhet. Samtidigt gick vi från en rätt föråldrad ståndslantdag till en mycket modern enkammarlantdag där folket valde sina representanter. Läs mera »
26.04.2013 kl. 09:16

Statens ägande tände debatten

Under veckan som gått har regeringen fått svara på oppositionens interpellation om Kemijärvi och statens roll som ägare.Läs mera »
16.02.2013 kl. 17:33

Finländska skolan i världsklass

Pisa-undersökningen har i flera repriser visat att de finländska elevernas resultat är bland de bästa i världen. I veckan publicerade en ny internationell jämförelse, där fjärdeklassisternas kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap testades. Igen än en gång hörde våra barn till de allra bästa i världen!Läs mera »
15.12.2012 kl. 16:31

Barnskyddsfrågor och medborgarsamhället på agendan i Moskva

Under den gångna veckan gjorde jag mitt första officiella besök som justitieminister till grannlandet Ryssland. Vi hade planerat besöket länge och väl här på ministeriet. Mediedebatten speciellt i Ryssland har under senaste tid varit rätt förvirrande gällande omhändertagande av barn med ryskt ursprung här i Finland.Läs mera »
25.11.2012 kl. 16:35

Talvivaara oroar

De gångna veckorna har präglats av mestadels dåliga men även några goda nyheter från gruvan i Talvivaara. De viktigaste goda nyheterna är naturligtvis att olyckan inte verkar ha drabbat människors hälsa och att man har fått utsläppen stoppade. Tids nog hinner vi utreda orsakerna till olyckan och vilka som eventuellt bär ansvar för det skedda.Läs mera »
17.11.2012 kl. 16:42

Festtal - Vestersundsby skola 100 år

Ärade festpublik, vänner av Vestersundsby skola, mina damer och herrar ! Det är en stor ära och glädje för mig att få hålla festtalet här idag, då vi firar Vestersundsby skolas 100-års jubileum. Den skola där jag själv fick tillbringa mina sex första skolår, och som betytt väldigt mycket för mig. Läs mera »
16.11.2012 kl. 16:46

Tal - sexköp som brott och fenomen-seminarium i Finlands Riksdag 7.11.2012

Bästa seminariedeltagare och kolleger! Det bereder mig en stor glädje att få öppna dagens seminarium om sexköp och kriminalitet i samband med prostitution här i riksdagens auditorium. Valet av plats och det faktum att seminariet ordnas gemensamt av riksdagens lagutskott och justitieministeriet känns mycket naturligt eftersom debatten kring den centrala fråga vi idag ska dryfta – införandet av ett eventuellt sexköpsförbud i Finland enligt svensk modell – kommer att kräva ökade insikter och senare ställningstaganden av oss riksdagsledamöter här på Arkadiabacken. Jag vill tacka riksdagens lagutskott inklusive dess tjänstemän för gott samarbete, och mina egna tjänstemän för det goda förberedande arbete som gjorts inför seminariet. Läs mera »
07.11.2012 kl. 16:49

Äldrevården mått på välfärden

Hur väl vi tar hand om våra äldre är ett mått på hur bra vårt välfärdssamhälle fungerar. Seniorerna utgör en betydande del av Finlands befolkning och det faktum att vi har allt fler äldre visar att vi gjort något rätt i vårt samhällsbygge, att den nordiska välfärdsmodellen fungerat. Sen är det ett faktum att de unga är för få, och däri ligger också våra framtida utmaningar.Läs mera »
21.10.2012 kl. 16:57

Tal vid Finlandsinstitutet i Stockholm - Autonomi och moderland, hur utvecklas relationerna?

Bästa ministrar, talman, ambassadör, bästa gäster, Tack för möjligheten att delta och prata här på Finlandsinstitutet i Stockholm. Talman Britt Lundberg berörde redan en del av de saker som jag också planerar att ta upp och våra tal kompletterar varandra på ett bra sätt. Läs mera »
16.10.2012 kl. 17:00