Nyheter

Kunskaperna i svenska och finska behöver stärkas

Resultaten talar sitt klara språk: Antalet studerande som avlägger studentexamensprovet i svenska har minskat avsevärt, och kunskaperna i svenska har försvagats betydligt.Läs mera »
21.03.2024 kl. 14:00

SFP lanserade sitt EU-valsprogram: "Tillsammans"

SFP vill arbeta tillsammans för ett gemensamt, människonära Europa och EU.Läs mera »
13.03.2024 kl. 14:49

Hundra dagar till Europaparlamentsval

Kolumnen publicerades i Österbottens Tidning den 9.3.2024.Läs mera »
09.03.2024 kl. 12:00

Henriksson på internationella kvinnodagen: Finland behöver slå vakt om förlossningssjukhusen!

Vi måste säkerställa en jämlik tillgång till vård och omsorg i hela landet. Också avståndet till förlossningssjukhuset kan bli en patientsäkerhetsfråga.Läs mera »
08.03.2024 kl. 15:00

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen