Vi behöver förnya föräldraledighetssystemet 

Vi behöver förnya föräldraledighetssystemet. Föräldraledigheten borde stegvis ta sikte på den sk. 6+6+6-modellen och kostnaderna delas mellan alla arbetsgivare. Det borde också fås in större flexibilitet, så att man tex kunde bestämma att mamman är hemma 6+6 månader och pappan tar ut sin tid tex då barnet är tre år, eller så att det kunde kombineras med deltidsarbete över en längre tid.

Barnbidraget behövs och kopplingen mellan barnbidrag och utkomststöd måste upphöra. Ensamförsörjartillägget borde höjas för att underlätta de ensamstående föräldrarnas situation.

Föräldrarna skall få välja vårdform för sina barn. Att sköta barnen hemma eller anlita dagis. Att avgöra vad som passar den egna familjen bäst, det är föräldrarnas sak och ansvar. Vill man sköta sina barn själv eller anställa någon som sköter barnen i ens hem – skall det vara möjligt. Samhället skall stå för att det finns reella alternativ. Arbetstidsformer som gör det lättare att kombinera familj och arbete bör utvecklas.