Pensionärerna är en tillgång

Min mor brukade säga att ingen kan ta ifrån henne hennes yrke, fastän hon blivit pensionär. Hon ogillade skarpt alla blanketter där man skulle fylla i yrke eller titel och där det fanns en skild ruta för dem som var ”pensionär”. Hon ville kalla sig pensionerad sjukskötare och inget annat. Hennes tanke var sund i högsta grad. Tänk vilken resurs vi har i alla de pensionerade  som lagt en ofta mycket lång yrkesverksam tid bakom sig. Tänk vilken erfarenhet och visdom de tillsammans besitter. De skall inte ses som en belastning för vårt samhälle utan som en tillgång.

Dagens och morgondagens pensionärer är moderna människor som följer med sin tid och som vill ”hänga med”. Många av dem konsumerar och kan unna sig resor och annat som gårdagens äldre inte hade möjlighet till. Många vill också vara aktivt med i det som sker i samhället. Det skall vi ta vara på.  Folkhälsans verksamhet med ”Morfar i skolan” är ett utmärkt exempel härpå. Vi behöver också våra seniorer i kommunalpolitiken och i vårt värdefulla föreningsliv.

Garantipensionen som trädde i kraft 1.3.2011 var ett stort steg i rätt riktning för att förbättra de pensionärers situation som har det allra sämst ställt. Vi skall fortsätta på den vägen.